De geschiedenis

Oost-Europa

Was Oekraine voorheen een onbekend land in Oost-Europa, door velen zelfs gezien als onderdeel van Rusland, nu is dat anders. Sinds de oneerlijk verlopen presidentsverkiezingen in november van 2004 staat Oekraine op de kaart.

De op Rusland gerichte presidentskandidaat Viktor Janoekovitsj, die zijn meeste aanhang in het oosten van Oekraïne had, zou met een miniem verschil de verkiezingen van zijn op Europa georiënteerde opponent Viktor Joesjenko hebben gewonnen, die vooral populariteit genoot in het westen van het land. De massale protesten van een deel van de bevolking tegen de uitslag hebben de wereld laten zien dat Oekraïne een verdeeld land is. De bemoeienissen van de EU en van Rusland bij het vinden van een oplossing maakten duidelijk dat er internationale belangen op het spel stonden.
Vanaf 1922 was Oekraïne onderdeel van de Sovjet-Unie. Daarvoor werd het land ook al eeuwenlang beheerst door Rusland. Tijdens het bewind van Stalin onderging het oostelijke deel van Oekraïne een krachtige industriële ontwikkeling. De gedwongen collectivisering van de landbouwbedrijven leidde tot de hongersnood waardoor een vijfde deel van de boerenbevolking (5 tot 10 miljoen mensen) om het leven kwam. In 1941 vielen de Duitsers de Sovjet-Unie binnen. Zij gingen daarbij over tot grootschalige Jodenvervolgingen en het ronselen van Ost-arbeiter. Oekraïne verloor toen een zesde deel van de bevolking. Na de oorlog ontwikkelde Oekraïne zich tot een van de belangrijkste en meest welvarende Sovjetrepublieken. In 1986 ontplofte de kerncentrale Tjernobyl, (130 kilometer ten noorden van Kiev) een verschrikkelijke ramp waar het land nog altijd de gevolgen van ondervindt. De ramp werd de eerste cruciale dagen door de autoriteiten in de doofpot gestopt. Nog altijd woont 5 miljoen van de bevolking in besmet gebied. http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjernobyl

Oekraïne is een land dat met zijn oppervlakte veruit het grootste land van Oost-Europa is. Met een inwoneraantal van bijna vijftig miljoen komt het land na Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk op de vijfde plaats in Europa. Het kent een grote rijkdom aan mineralen en natuurlijke grondstoffen en het beschikt over een enorme industriële capaciteit. Oekraïne ligt geografisch gezien op een strategische plaats, het grenst aan zeven buurlanden. De verwachting was dat na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 een land met een zodanig groot potentieel op politiek en economisch gebied een belangrijke rol van betekenis kon gaan spelen op het wereldtoneel. Tot op heden is daarvan nauwelijks iets terecht gekomen, na de onafhankelijk ervoer het land een diepe economische crisis. In 1996 werd een nieuwe munt ingevoerd: de hryvnia. IN dat jaar werd ook de nieuwe grondwet goedgekeurd, die Oekraine veranderde in een semi-presidentiële republiek. Sinds 2000 lijkt er een lichte en regelmatige economische groei te zijn.
In 1991 werd Leonid Kravchuk president, hij was een communist. In 1994 werd hij opgevolgd door Leonid Kuchma, eveneens een communist. Hij was erg corrupt. Onder zijn 10 jaar durend bewind vierde de criminaliteit hoogtij. Er was geen vrijheid van meningsuiting. Mensen die zich negatief over het bewind uitlieten werden uit de weg geruimd. In 2004 waren er eindelijk verkiezingen. Er was een nipte overwinning voor Victor Yanukovich (pro-Rusland). De Oranje revolutie zorgde voor nieuwe verkiezingen in 2005 en daarbij kwam Victor Yushenko als winnaar uit de bus. Hij was een zwakke president. Onder zijn bewind was Yulia Timoshenko eerste minister. Er werden wat dingen verbeterd: zoals vrijheid van meningsuiting, verbetering van het politieapparaat.
In 2010 waren er opnieuw presidentsverkiezingen. Nu won Victor Yanukovich. Tegenkandidate was Yulia Timoshenko. Zij verloor met een grote achterstand, maar er zijn geruchten dat de verkiezingen niet eerlijk en democratisch waren. De verkiezing van Yanukoich betekende een achteruitgang naar het oude systeem, door de Oekraïners ook wel het Kuchma-tijdperk genoemd. De massamedia stellen dat er tien magnaten, rijke mannen de staat regeren. Er is een nieuwe belasting ingesteld die funest is voor de middenstand. Vanaf 1 januari 2011 zal de regering de salarissen verlagen.
Sinds 1992 kent Oekraïne een negatieve bevolkingsgroei. De belangrijkste reden hiervoor is de slechte economische toestand waarin het land zich sinds de onafhankelijkheid bevindt. Door de verslechterde gezondheidszorg, slechte voeding en de lage levensstandaard is de kindersterfte hoger geworden. Van elke 100 baby’s sterft er gemiddeld één rond de geboorte. Dat is erg hoog. Gemiddeld worden mannen in Oekraïne 62 jaar en vrouwen 74 jaar.  Er sterven meer mensen dan dat er kinderen geboren worden, en daardoor daalt het aantal inwoners.  
Door de politieke onrust in de jaren negentig en het begin van de eenentwintigste eeuw zijn veel mensen uit Oekraïne vertrokken. Ze vertrokken vooral naar Polen, Hongarije, de Verenigde Staten, Canada en Israël. 
Ongeveer 31 miljoen mensen wonen op dit moment in de stad en ongeveer 15 miljoen op het platteland.

De hoofdstad van Oekraïne is Kiev dat naar schatting 4 miljoen inwoners heeft. Oekraïne is 14,4 keer zo groot als Nederland en heeft 45 600 000 inwoners. De officiële taal is Oekraïns maar in de grote steden spreekt men Russisch. Het land is verdeeld in 24 regio’s (oblasten) de autonome repbliek Krym. http://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne