Over Little John

De organisatie in Nederland

Stichting Little John is een Nederlandse stichting die als doel heeft fondsen te werven voor de projecten in Oekraïne. Little John helpt kinderen in nood.

Alex Drost
Alex Drost - voorzitter
Wouter van Zelderen
Wouter van Zelderen - penningmeester
Astrid van Os-Gies
Astrid van Os-Gies - Communicatie
Arjo Hijlkema
Arjo Hijlkema - administrateur
Kelly Remijn
Kelly Remijn - fondsenwerving
Luba Kulbich
Luba Kulbich - contactpersoon in Kiev

Organisatie in Kiev

Stichting Little John werkt samen met domineesechtpaar Victor en Luba Kulbich. Luba Kulbich verzorgt de afhandeling en de verdeling van de giften ter plaatse. Zij onderhoudt nauwe contacten met de gezinnen in het Familieprogramma en organiseert met behulp van vrijwilligers het Straatkinderenprogramma. Haar dochter Lena Kulbich werkt nauw met haar samen en zorgt voor de administratieve kant en de communicatie met Nederland.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Little John beschikt over een ANBI-keurmerk. Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Kijk hier voor meer informatie. 

Download Jaarcijfers LJ 2018.pdf