Privacy Statement

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft stichting Little John de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies
Stichting Little John registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Little John de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt niet-functionele cookies, dit zijn analytische cookies.
De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Contactverzoeken via ons contactformulier zijn alleen inzichtelijk voor ons secretariaat en de communicatie-afdeling. Zij zorgen voor de afhandeling van uw vragen.

Inschrijving voor nieuwsbrief
Stichting Little John biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Little John u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Little John biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Formulieren op little-john.org
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor ons sponsorprogramma en het informeren van u als sponsor.
De gegevens van de formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar info@little-john.org. Zo komt een contactaanvraag alleen binnen bij ons secretariaat en de verantwoordelijke voor communicatie. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie als bestuurslid toegang tot hebben. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. 

Opslag van gegevens
•    Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor formulieren op pagina's binnen little-john.org die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan altijd op servers die door Kirra worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor doeleinden van Little John en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 
•    Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. 

•    U kunt te allen tijden uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

stichting Little John
Parklaan 18
3881 CT Putten
info@little-john.org